Arbejdsområder

Algebehandling af tag

Algebehandling / Tagrensning

Mos og alger sidder overalt på taget og imellem tagpladerne. En algebehandling desinficerer alle algerne på et tag, sådan at de ikke får rodfæste, og dermed falder af taget.

Hvorfor holde sit tag fri for alger?

Algebehandling er en forebyggende måde til at holde sit tag i god stand på. Der kan være flere grunde til at få foretaget en algebehandling af taget.

Rent kosmetisk fremstår taget jo pænere i sin oprindelige farve end med en grønligt skær.

Meget mos på taget være skyld i frostsprængninger, som langsomt ødelægger tagpladerne lag for lag.